Nainstalujte si:

       

Význam slova aliud; alkalický; alkaloid; alkan; alkálie; alken


aliud = jiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku

alkalický = zásaditý

alkaloid = látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus

alkan = nasycený uhlovodík, parafín

alkálie = silná zásada

alken = nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, olefin

Next: alkin,; alkohol; alkoholik    antonymie; antonymum; antoušek; antracit