Nainstalujte si:

       

Význam slova aligátor; alikvotní; alimentace; alimentární


aligátor = druh amerického krokodýla

alikvotní = odpovídající části, podílový, úměrný podílu

alimentace = výživa, strava

alimentární = potravinový, mající vztah k výživě

Next: alimenty; aliminace; alinea; alitace; aliterace    antisepse; antiseptický; antiseptikum; antistatický