Nainstalujte si:

       

Význam slova alfabeta; alfabetizace, alfabetisace; alfanumerický


alfabeta = řecká abeceda

alfabetizace, alfabetisace = odstranění negramotnosti

alfanumerický = abecedně-číslicový, např. kód

Next: algebra; algebraický; algezie, algesie; algo-    Antikrist, antikrist; antikva; antikvariát