Nainstalujte si:

       

Význam slova alela,; alelopatie; aleluja


alela, = dědičný základ znaku, jedna z více alternativních forem genu

alelopatie = nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny

aleluja = chvalozpěv chvalte Jahveho v žalmech a bohoslužbě

Next: Aleluja , Hallelujah, Haleluja; alergen; alergie    antigenní; antigest; antihalační; antihidrotikum