Nainstalujte si:

       

Význam slova aleatorika; alef; alegace,; alegát; alegorie


aleatorika = kompoziční hudební technika využívající prvky náhodnosti a nejistoty

alef = 1. první písmeno hebrejské abecedy; 2. označení kardinálních čísel v teorii množin

alegace, = citování z listin, ze zákona

alegát = doslovný citát z listiny, ze zákona

alegorie = obrazné, symbolické vyjádření; jinotaj

Next: alela,; alelopatie; aleluja    antiflogistikum; antifona; antifonář; antigen