Nainstalujte si:

       

Význam slova aktivita; aktivní; aktivovat; aktivum; aktologie


aktivita = 1. činnost, činorodost; 2. schopnost reagovat na vnější podněty; 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času

aktivní = činný, výkonný

aktivovat = uvádět v činnost; povzbuzovat

aktivum = 1. majetek, jmění firmy; 2. slovesný činný rod

aktologie = věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika





Next: aktor; aktovka; aktualita; aktualizace, aktualisace    ankylóza, ankylosa; anni; anno; anoda; anodynie