Nainstalujte si:

       

Význam slova aeronautika; aeronomie; aeroplán; aerosol; aerostat


aeronautika = letectví, vzduchoplavba

aeronomie = nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace

aeroplán = letadlo, aero

aerosol = disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu

aerostat = letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)

Next: aerostatika; aerotriangulace; afagie; afakie    ambulantní; amelie; amen; amence; amenorea