Nainstalujte si:

       

Význam slova adverbium; advocatus diaboli; advokacie; advokát


adverbium = příslovce

advocatus diaboli = ďáblův advokát; obhájce špatné věci

advokacie = instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení; obhajoba, zastávání se, prosazování něčeho

advokát = právník poskytující právní pomoc; zastánce, obhájce

Next: Aeolus; aeon; aerace; aerial; aero; aero-    ambasador; ambasáda; ambažúra; ambice