Nainstalujte si:

       

Význam slova adiktologie; adipózní; adipsie; aditivní; aditivum


adiktologie = věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí

adipózní = tuková tkáň; přeneseně:tučný, přeneseně:tučný,tlustý,obézní člověk.

adipsie = chybění pocitu žízně

aditivní = přídavný; související se sčítáním, související se sčítáním,skládáním

aditivum = přísada, přídavná látka

Next: adjektivum; adjudikace; adjunkce; adjunkt    alotrium; alotropie; alozom, alosom; alpaka