Nainstalujte si:

       

Význam slova ad absurdum; ad acta; ad astra; ad audiendum verbum


ad absurdum = k nesmyslnosti; postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků

ad acta = ke spisům; odložit jako vyřízené

ad astra = ke hvězdám; vzhůru, kupředu

ad audiendum verbum = k vyslechnutí slova; k pokárání, na slovíčko, na kobereček

Next: ad auditorem; ad baculum; ad hoc; ad hominem    alibizmus, alibismus; alienace; alifatický