Nainstalujte si:

       

Význam slova abstrúzní, abstrusní; absurdita; absurdní


abstrúzní, abstrusní = nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný

absurdita = protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spornost, rozpornost lidské existence, absurdnost

absurdní = nesmyslný; nevhodný; hloupý

Next: absurdnost; absurdum; abštajg; abulie; abundance    alela,; alelopatie; aleluja