Nainstalujte si:

       

Význam slova absolutizmus, absolutismus; absolutní; absolutno


absolutizmus, absolutismus = samovláda, neomezená vládní moc jedince

absolutní = úplný, naprostý, neomezený,nepodmíněný, zcela bezvýhradný

absolutno = co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní; bezpodmínečné, bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí

Next: absolutorium; absolvent; absorbance; absorbent    akvizitor, akvisitor; akyn; al corso; al pari