Nainstalujte si:

       

Význam slova ablaut; ablegace; abnormalita; abnormální; abolice


ablaut = střídání samohlásek v kmeni slova, alternace

ablegace = vypovězení,vyobcování

abnormalita = nenormalita; zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost

abnormální = nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu

abolice = zastavení soudního řízení udělením milosti; zrušení zákona

Next: abolicionista; abolicionizmus, abolicionismus    aktuální; akulit; akulturace; akumulace; akumulátor