Nainstalujte si:

       

Význam slova abionóza, abionosa; abiotický; abiturient


abionóza, abionosa = vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy

abiotický = neživý; týkající se anorganické složky a činitelů přírody, prostředí

abiturient = absolvent školy nebo student v období krátce před závěrečnou zkouškou a po ní

Next: abjudikace; abjurace; ablace; ablaktace; ablativ    aktivita; aktivní; aktivovat; aktivum; aktologie