Nainstalujte si:

       

Význam slova Prokrustes; Prokrustovo lože; proktitida; prokto-


Prokrustes = , obr,který přepadal pocestné a skřipcem je natahoval do délky lože nebo jim usekával nohy,jestliže přesahovaly délku lože

Prokrustovo lože = nepohodlné, PŘENESENĚ:trapné,svízelné postavení

proktitida = zánět sliznice konečníku

prokto- = první část složených slov mající význam konečník, konečníkový

Next: prokura; prokuratura; prokurátor; prokurista    radikalizace, radikalisace