LangSoft PC Translator Language Teacher Box
Domů - Ceník - objednávka - Registrace - Multilicence - Aktualizace - Kontakt - O nás

pc translator

Program PC Translator slouží pro podporu překladu všeobecných i odborných textů, webových stránek, e-mailů, nápověd apod.

Obsahuje ucelený komplet nástrojů pro podporu překladu textu:
  1. Překladač textů
  2. Překladač webových stránek
  3. Překladač pro MS Wordu a Outlook
  4. Multioborový slovník s mluvenou výslovností
Slovníkové databáze obsažené v tomto programu patří k největším na českém trhu.

Program lze nainstalovat na počítače s Windows 8, 7 i XP.
  PC Translator

Proč používat PC Translator?

Online překladače zpravidla nabízí pouze jeden, ale ne vždy správný překlad. Často si také neporadí s odbornými texty. Pro serióznější práci má použití PC Translatoru několik podstatných výhod:

Za prvé
 
 
Vždy budete vědět, z čeho váš překlad vychází. Uvidíte konkrétní slovní zásobu, která byla pro překlad každé věty použita a také "náhradní" použitelné významy. Můžete tak získat daleko přesnější překlad.
Za druhé
 
 
 
Budete mít k dispozici obrovskou všeobecnou i odbornou slovníkovou databázi, kterou si můžete rozšiřovat o nová slova i celé obraty z vašeho oboru. Získáte tak vlastní "celoživotní" slovníkovou databázi optimalizovanou pro váš obor. Součástí programu je i manažer pro zálohování a export doplněných slov v textovém tvaru.
Za třetí
 
 
Úpravou slovníkové databáze a jejím doplňováním o již přeložené obraty můžete trvale zlepšovat kvalitu svých překladů. Všechny změny, které ve slovníku provedete, bude automaticky používat i překladač textů.
Za čtvrté
 
 
Vaše překládané texty nikdo neuvidí, protože překladač PC Translator, na rozdíl od online překladačů, neobsahuje funkci pro sběr dat. Ochrana vlastních odborných textů (know-how), e-mailů a další soukromé i obchodní komunikace má stále větší význam.
Za páté Překladač pracuje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být nutně připojeni k internetu.


Verze 14 obsahuje rozšířené slovníkové databáze, zejména u anglické, německé a ruské verze. Byla optimalizována i pro Windows 8 a pro nové verze internetových prohlížečů Internet Explorer a Firefox.Ocenění, recenze...
• MF Dnes, srovnávací test: "Tip testu".
• COMPUTERWORLD: "IT Produkt" roku.
• Server Slunečnice: "PC Translator - král mezi překladači!"
• PC Revue: "Tip redakcie" a "Víťaz testu"

Wikipedie:
"PC Translator byl první softwarový nástroj pro překlad cizojazyčných textů na českém trhu. ... Program se na českém trhu velmi rychle etabloval, neustále se vyvíjí a stále patří v ČR mezi nejprodávanější překladatelské nástroje."
 

• Překladač textů

Text, který do překladače napíšete nebo vložíte schránkou (např. z libovolného textového editoru, prohlížeče www stránek nebo programu pro správu e-mailů), může být překládán zcela automaticky nebo po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Do dolního okna se překlad automaticky ukládá. Výsledný překlad pak může být přímo vytištěn nebo dále zpracován v libovolném jiném editoru. Nová verze byla doplněna o korektor pravopisu (spellchecker) pro češtinu i všechny dodávané cizí jazyky.

Překladač textů PC Translator V14

Kromě plně automatického překladu umožňuje PC Translator i interaktivní překlad. Přímo zobrazuje i další možnosti překladu a umožňuje do překladu aktivně vstupovat. Například pouhým kliknutím myší ve středním okně můžete vybírat další významy, nejlépe odpovídající dané situaci nebo charakteru textu, pomocí myši upravit slovosled apod. Propracované funkční vlastnosti překladače a slovníkuvýjimečný rozsah všeobecné i odborné slovní zásoby, dělají z programu PC Translator ten nejlepší prostředek pro podporu překladu textů, a to i pro uživatele s minimální znalostí jazyka. 
 

• Překladač webových stránek

Překladač webových stránek provádí rychlý automatický překlad webových stránek. Přeloženou stránku zobrazí v češtině při plném zachování jejího grafického vzhledu. Při běžné práci s Internetem, v okamžiku kdy se rozhodnete v prohlížeči zobrazenou stránku přeložit, jen kliknete na klávesu "Přeložit". V okně Vašeho prohlížeče se pak otevřená stránka zobrazí přeložená. Program pracuje s prohlížeči MS Internet Explorer a Firefox.

Překlad stránek PC Translatorem v Internet Exploreru 11

Překladač webových stránek obsahuje navíc i praktickou funkci "Přeložit označený text". Nemusíte tak vždy překládat celou stránku, ale jen to, co na stránce označíte myší. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty.
 

• Překladač pro MS Word, MS Outlook a Outlook Express

PC Translator umožňuje také doplnění překladových ikon do programů MS Word a Outlook (jen do 32-bitové* verze Office) a do Outlook Express (pošt. klient ve Windows XP), i do poštovního klienta Thunderbird (po nainstalování aktualizace). Pomocí těchto nástrojů lze překládat označené bloky textu a otvírat slovník přímo v těchto aplikacích. V okně s překladem se zobrazuje buď přímo překlad nebo rozklad textu. V rozkladu lze také vybrat jiný z nabízených významů. V ed itoru MS Word lze nahradit označený blok textu překladem přímo, kliknutím myší.

*Pozn.: Všechny součásti a doplňky PC Translatoru jsou funkční v 32 i 64-bitových verzích MS Windows s výjimkou doplňků (překladových ikon) do 64-bitové verze MS Office. Tyto však nejsou nepostradatelné, překládaný text lze snadno přenést schránkou do překladače textů a tam překládat s podporou všech funkcí.

Překlad textů v MS Wordu 2010
 

• Překladový slovník - oboustranný, multioborový

Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný. Umožňuje snadné vyhledávání, doplňování i editaci slovní zásoby. 

Protože je PC Translator již více jak 20 let používán při překladech textů, obsahuje také velké množství gramatických a frazeologických spojení, která v jiných slovnících nejsou, a která velmi usnadňují překlad textu.

Slovník se vyznačuje velkým množstvím nadstandardních funkcí, rychlostí a stabilitou. Ovládací program slovníku lze spouštět zcela nezávisle na překladači (vlastní spouštěcí ikonou). Slovník lze spouštět i vícenásobně a pracovat tak s více jazyky či směry překladu (z češtiny a do češtiny) najednou.

Kromě možnosti syntetické výslovnosti obsahuje slovník i výslovnost namluvenou rodilými mluvčími a také psanou výslovnost v angličtině. Součástí je i databáze příkladů použití nejpoužívanějších slov a slovních obratů ve větách, tvary nepravidelných sloves, informace k časování sloves, skloňování, členy podstatných jmen ad. 

Důležitou součástí programu je i program Manažer slovní zásoby. Tento program umožňuje snadné zálohování slovníků, export a import slovní zásoby do a z textového souboru, export doplněných slov, práci s více slovníkovými databázemi v různých adresářích, eliminaci duplicit, zákaz či povolení editace apod.

 slovníkZákladní vlastnosti slovníku:

• Přehlednost - co význam, to 1 řádek. Zlepšuje orientaci a urychluje výběr z celé synonymické řady. 
• Možnost setřídění překladů podle vlastních potřeb a vývoje jazyka (významového posunu) tak, aby nejpravděpodobnější překlady slova byly uvedeny jako první.
• Možnost snadného doplňování nových slov. Vše, co doplníte nebo upravíte ve slovníku, se okamžitě projeví i v překladači textů a v překladači webových stránek (programy využívají stejnou slovníkovou databázi). Přitom lze se všemi programy pracovat současně!
• Vyhledává slova i části slov uvnitř hesel
• Vyhledává slova zadaná v různých tvarech - obsahuje lemmatizátor.
• Vyhledává slova s podobným významem
• Členy u němčiny, francouzštiny a italštiny
• Slova s novým německým pravopisem
• Funkce Více o slově - k nepravidelnému slovesu v angličtině najde i všechny jeho ostatní tvary. V němčině vyhledá informace k časování sloves, skloňování a členy podstatných jmen.
• Příklady použití nejpoužívanějších slov vyhledá v databázi vzorových přeložených vět.
• Individuální nastavení velikosti slovníku a velikosti typu písma - tím i počtu řádků zobrazovaných najednou na jedné obrazovce.
• Všeobecná i odborná slovní zásoba - odborná slovní zásoba zahrnuje více jak dvacet oborů (počítačový, technický, elektrotechnický, lékařský, vojenský, chemický, právnický, stavařský ad.). Na rozdíl od většiny jiných slovníků má PC Translator odborná i všeobecná slova v jedné standardně dodávané databázi. Proto se slovníky nepřekrývají. Kromě toho, že uživatel nemusí další slovníky "dokupovat", se tím předejde velkým duplicitám v případě, že jsou slova obsažena současně ve všeobecném i několika odborných slovnících. Skutečný rozsah slovníku PC Translatoru je pak často větší, než u slovníků dodávaných po jednotlivých odbornostech.
• Fráze a obraty, které jinde nenajdete - protože je PC Translator již více jak 20 let používán při překladech textů, obsahuje také velké množství gramatických a frazeologických spojení, která jiné slovníky neobsahují.
• Barevné odlišení oborů - odbornou slovní zásobu lze barevně rozlišit.
• Výslovnost namluvili rodilí mluvčí pro angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu i ruštinu. Anglický slovník obsahuje i psanou výslovnost, psaná se zobrazuje přímo na stavovém řádku slovníku, s vyznačením nepravidelných sloves.
• Historie hledání zobrazí předchozí hledaná slova v každém jazyce a směru překladu.
• Vlastní integrovaná podpora klávesnic automaticky přepíná mezi českou a cizí (ruskou, německou...) klávesnicí, podle toho, na které straně slovníku právě jste. Program také umožňuje nastavit automatické přepínání systémových klávesnic Windows.
• Minimální požadavky na volné místo na disku zajišťuje vysoce efektivní formát ukládání dat vyvinutý speciálně pro jazykové slovníky.
• Podpora sdílení slovníkových databází v sítích šetří místo na discích jednotlivých uživatelů. Slovník pak může být současně doplňován a editován více uživateli (pokud není editace uživatelům zakázána přístupovými právy nebo příslušnou volbou v manažeru slovníku).


 

Anglický

Německý

Ruský

Francouzský

Italský

Španělský

 
Anglický
- český  

>950 000
  v. d.*

4.1 mil.
slov
 

 
Německý

- český  

>900 000
v. d.

3.9 mil.
slov
 


Ruský

- český  

>650 000
v. d.

2.5 mil.
slov
     


Francouzský

- český  

>410 000
v.d.

1.8 mil.
slov
     


Italský

- český  

>300 000
v. d.

1.2 mil.
slov
     


 Španělský

- český  

>300 000
v. d.

1.2 mil.
slov
     

*v.d. = významová dvojice (slovo nebo fráze a její překlad). Na rozdíl od některých jiných elektronických slovníků se zde jedná o počet unikátních v.d. (bez duplicit) a ne o prostý součet rozsahu všeobecných a odborných slovníků, jejichž slovní zásoba se více či méně překrývá. Pozn. Eliminaci duplicit zajišťuje program Dictionary Manager, který je také součástí programu PC Translator. 

... další jazykové verze - viz CeníkProgram byl testován dle platné metodiky registrace SW pro instalaci a provoz v IKI, reg. číslo RS 00115. (IKI = Informační a komunikační infrastruktura vybudovaná GD pro PIII SIPVZ - Školská síť.)

   Slovník přes SMS    iPhone    Android    Cizí slova    Nemecky Luhačovice     Uherský Brod     |      Do mobilu