PC Translator

PC Translator

PC Translator je elektronický slovník a překladač textů pro počítače s MS Windows. Jedná se o software pro podporu překladu všeobecných i odborných textů, webových stránek a e-mailů. Slovníky, které jsou součástí programu PC Translator, patří svým rozsahem k největším dostupným slovníkům. Obsahují všeobecnou i odbornou slovní zásobu. Anglický slovník a německý slovník mají více než 1000 000 významových dvojic. Na rozdíl od běžných slovníků, které v podstatě zobrazují pevnou knižní podobu slovníků, umožňují slovníky PCT prakticky plnou editaci obsahu a přizpůsobení oboru činnosti uživatele. Program je vhodný nejen pro jednotlivé překladatele, ale také pro využití ve firmách a organizacích. Umožňuje vytvořit a udržovat firemní překladové databáze, včetně možnosti sdílení slovníků. V současné době má program více než 40 000 registrovaných uživatelů.

PC Translator obsahuje ucelený komplet nástrojů pro podporu překladu textu:
1. Multioborový slovník s výslovností 
2. Překladač textů 
3. Překladač webových stránek 
4. Překladač pro MS Word a Outlook 
+Bonus: Výukový program Language Teacher 

   

5 důvodů proč používat PC Translator

1. Budete mít k dispozici obrovskou multioborovou slovníkovou databázi v rozsahu několika velkých knižních slovníků. Pokud ji budete dále rozšiřovat o specifická slova a obraty z vašeho oboru, získáte vlastní (nebo firemní) "celoživotní" slovníkovou databázi optimalizovanou pro váš obor.
2. Kvalitu svých překladů můžete neustále zlepšovat doplňováním slovníku o již přeložené obraty a odborné významy. Pokud budete slovníkovou databázi využívat i pro překlad celých textů, bude všechny změny, které ve slovníku provedete, automaticky používat i překladač textů.
3. Budete vědět, z čeho váš překlad vychází (na rozdíl od překladu získaného z internetu). V okně překladače PC Translatoru uvidíte konkrétní slovní zásobu, která byla pro překlad každé věty použita a také "náhradní" použitelné významy. Můžete tak získat daleko přesnější překlad.
4. Vaše překládané texty nikdo neuvidí, protože PC Translator, na rozdíl od online překladačů, neobsahuje funkci pro sběr dat. Ochrana privátní i obchodní korespondence a textů obsahujících know-how má stále větší význam.
5. Překladač pracuje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být nutně připojeni k internetu.

Ocenění a recenze

MF Dnes, srovnávací test: "Tip testu".
COMPUTERWORLD: "IT Produkt" roku.
Server Slunečnice: "PC Translator - král mezi překladači!"
Živě: "Nejlepší překladač bez nutnosti přístupu k internetu"
PC Revue: "Tip redakcie" a "Víťaz testu"

Překladač textů

Text, který do překladače napíšete nebo vložíte schránkou (např. z libovolného textového editoru, prohlížeče www stránek nebo programu pro správu e-mailů), může být překládán zcela automaticky nebo po větách s možností výběru náhradních významů ve středním okně. Do dolního okna se překlad automaticky ukládá. Výsledný překlad pak může být přímo vytištěn nebo dále zpracován v libovolném jiném editoru. Nová verze byla doplněna o korektor pravopisu (spellchecker) pro češtinu i všechny dodávané cizí jazyky.
Kromě plně automatického překladu umožňuje PC Translator i interaktivní překlad. Přímo zobrazuje i další možnosti překladu a umožňuje do překladu aktivně vstupovat. Například pouhým kliknutím myší ve středním okně můžete vybírat další významy, nejlépe odpovídající dané situaci nebo charakteru textu, pomocí myši upravit slovosled apod. Propracované funkční vlastnosti překladače a slovníkuvýjimečný rozsah všeobecné i odborné slovní zásoby, dělají z programu PC Translator ten nejlepší prostředek pro podporu překladu textů, a to i pro uživatele s minimální znalostí jazyka. 

Překladač textů

Překladač webových stránek

Překladač webových stránek provádí rychlý automatický překlad webových stránek. Přeloženou stránku zobrazí v češtině při plném zachování jejího grafického vzhledu. Při běžné práci s Internetem, v okamžiku kdy se rozhodnete v prohlížeči zobrazenou stránku přeložit, jen kliknete na klávesu "Přeložit". V okně Vašeho prohlížeče se pak otevřená stránka zobrazí přeložená. Překladač pracuje v prohlížeči MS Internet Explorer (32-bit).

Překladač webových stránek
Překladač webových stránek obsahuje navíc i praktickou funkci "Přeložit označený text". Nemusíte tak vždy překládat celou stránku, ale jen to, co na stránce označíte myší. Okno s přeloženým textem lze přepínat do režimu, ve kterém se zobrazuje buď překlad nebo rozklad věty.

Překladač pro MS Word a MS Outlook

PC Translator umožňuje také doplnění překladových ikon do programů MS Word a Outlook (jen do 32-bitové* verze Office). Pomocí těchto nástrojů lze překládat označené bloky textu a otvírat slovník přímo v těchto aplikacích. V okně s překladem se zobrazuje buď přímo překlad nebo rozklad textu. V rozkladu lze také vybrat jiný z nabízených významů. V editoru MS Word lze nahradit označený blok textu překladem přímo, kliknutím myší.

Překladač pro MS Word a Outlook
*Pozn.: Všechny součásti a doplňky PC Translatoru jsou funkční v 32 i 64-bitových verzích MS Windows s výjimkou doplňků (překladových ikon) do 64-bitové verze MS Office. Tyto však nejsou nepostradatelné, překládaný text lze snadno přenést schránkou do překladače textů a tam překládat s podporou všech funkcí.

Překladový slovník

Slovník lze spouštět zcela nezávisle na překladači (vlastní spouštěcí ikonou). Lze jej spouštět i vícenásobně a pracovat tak s více jazyky či směry překladu (z češtiny a do češtiny) najednou. Vyznačuje se velkým množstvím nadstandardních funkcí, rychlostí a stabilitou. Obsahuje až několikanásobně větší slovní zásobu než jiné slovníky. Odborná slovní zásoba zahrnuje víc jak 20 oborů. Součástí je i databáze příkladů použití nejpoužívanějších slov a slovních obratů v přeložených větách.

Manažer slovní zásoby umožňuje snadné zálohování slovníků, export a import slovní zásoby do a z textového souboru, export doplněných slov, práci s více slovníkovými databázemi v různých adresářích, eliminaci duplicit, zákaz či povolení editace apod.

Překladový slovník PC Translator

Základní vlastnosti slovníku:

Přehlednost - co význam, to 1 řádek. Zlepšuje orientaci a urychluje výběr z celé synonymické řady. 
Možnost setřídění překladů podle vlastních potřeb a vývoje jazyka (významového posunu) tak, aby nejpravděpodobnější překlady slova byly uvedeny jako první.
Možnost snadného doplňování nových slov. Vše, co doplníte nebo upravíte ve slovníku, se okamžitě projeví i v překladači textů a v překladači webových stránek (programy využívají stejnou slovníkovou databázi). Přitom lze se všemi programy pracovat současně!
Vyhledává slova i části slov uvnitř hesel.
Vyhledává slova zadaná v různých tvarech - obsahuje lemmatizátor.
Vyhledává slova s podobným významem.
Členy u němčiny, francouzštiny a italštiny.
Slova s novým německým pravopisem.
Funkce Více o slově - k nepravidelnému slovesu v angličtině najde i všechny jeho ostatní tvary. V němčině vyhledá informace k časování sloves, skloňování a členy podstatných jmen.
Příklady použití nejpoužívanějších slov vyhledá v databázi vzorových přeložených vět.
Individuální nastavení velikosti slovníku a velikosti typu písma - tím i počtu řádků zobrazovaných najednou na jedné obrazovce.
Všeobecná i odborná slovní zásoba - odborná slovní zásoba zahrnuje více jak dvacet oborů (obchodní, technický, elektrotechnický, lékařský, počítačový, automobilový, vojenský, chemický, právnický, stavařský ...).
Fráze a obraty, které jinde nenajdete - protože je PC Translator již více jak 25 let používán při překladech textů, obsahuje také velké množství gramatických a frazeologických spojení, která jiné slovníky neobsahují.
Barevné odlišení oborů - odbornou slovní zásobu lze barevně rozlišit.
Mluvená výslovnost pro angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu, španělštinu a italštinu. Anglický slovník obsahuje i psanou výslovnost, psaná se zobrazuje přímo na stavovém řádku slovníku, s vyznačením nepravidelných sloves.
Historie hledání zobrazí předchozí hledaná slova v každém jazyce a směru překladu.
Vlastní integrovaná podpora klávesnic automaticky přepíná mezi českou a cizí (ruskou, německou...) klávesnicí podle toho, na které straně slovníku právě jste. Program také umožňuje nastavit automatické přepínání systémových klávesnic Windows.
Minimální požadavky na volné místo na disku zajišťuje vysoce efektivní formát ukládání dat vyvinutý speciálně pro jazykové slovníky.
Podpora sdílení slovníkových databází v sítích šetří místo na discích jednotlivých uživatelů. Slovník pak může být současně doplňován a editován více uživateli (pokud není editace uživatelům zakázána přístupovými právy nebo příslušnou volbou v manažeru slovníku).
Slova vložená do "oblíbených" lze ze slovníku vyexportovat. Doplněná a neznámá slova si tak můžete vytisknout či snadno přenést do jiného programu.
Funguje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být připojeni k internetu.
Slova, která ve slovníku označíte jako "oblíbená", se můžete učit s využitím pokročilého výukového algoritmu programu Language Teacher.Anglický


Německý


Ruský


Francouzský


Italský


Španělský

 
Anglický
- český  

>1000 000
  v. d.*

4.2 mil.
slov
 

 
Německý

- český  

>1000 000
v. d.

4.2 mil.
slov
 


Ruský

- český  

>650 000
v. d.

2.5 mil.
slov
     


Francouzský

- český  

>470 000
v.d.

2.0 mil.
slov
     


Italský

- český  

>330 000
v. d.

1.3 mil.
slov
     


 Španělský

- český  

>340 000
v. d.

1.3 mil.
slov
     


*v.d. = významová dvojice (slovo nebo fráze a její překlad). Jedná se o počet unikátních významových dvojic (bez duplicit). Eliminaci duplicit zajišťuje program Dictionary Manager, který je také součástí programu PC Translator. Další jazykové verze - viz Ceník

Zpět na začátek stránky


TOPlist