Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad verspotten; Verspottung; Versprechen do češtiny


verspotten = vysmívat se, vysmát se, pošklebovat se, hanobit, utahovat si

e Verspottung = posměšek, posmívání, hanobení, potupa, potupení

s Versprechen = příslib, závazek, přeřeknutí, slibování, slilby, přislíbení


Next: versprengen; versprengt; versprochen    Vorauszahlung; Vorbau; Vorbearbeitung