Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad versorgt; Versorgung; Versorgungsleitung do češtiny


versorgt = zásobil, opatřil, zaopatřený, postaráno, utrápený, umořený

e Versorgung = zásobování, zaopatření, zabezpečení, obstarávání, opatřování, péče, ošetření, napájení, místo, opatření (něčeho), zajištění, náhrada

e Versorgungsleitung = napájecí vodič, napájecí vedení, rozvodná síť, napájecí potrubí, přívodní potrubí, rozvodné potrubí, rozváděcí potrubí


Next: Versorgungsnetz; versöhnlich; verspannen    Voranmeldung; Voranschlag; Vorarbeit