Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad versetzt; Versetzung; verseucht do češtiny


versetzt = přeložený, odpovídá, vyosený, vysunutý, posunutý, napříč, vystřídaný, osazený, promíšený

e Versetzung = přesazení, přestavení, přemístění, přeložení (přemístění), postup, vžití, zastavení, zástava, odpověď, opáčení, přesunutí, polohové posunutí

verseucht = zamořený, kontaminovaný, znečištěný, zamořil, nakazil, šířil nákazu, zamořen


Next: Verseuchung; Versicherer; versichern    vollends; Vollendung; voller