Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad verkümmern; verkünden; verkündend do češtiny


verkümmern = zakrnět, zakrsávat, hynout, chřadnout, churavět, soužit se, kazit, kalit, zkalit, obstavit, zabavit

verkünden = oznamovat, vyhlásit, vyhlašovat, ohlásit, ohlašovat (4. p.), ohlásit z kazatelny, prorokovat, předpovídat, věštit (4. p.), zvěstovat, zjevit, zjevovat

verkündend = vyhlašující, proklamující, rozhlašující, zvěstující, ohlašující


Next: verkündet; verkündete; verkündeten    Versiegelung; versinken; versinnbildlichen