Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad verkrümmen; verkrüppeln; verkuppeln do češtiny


verkrümmen = zkroutit, křivit, zkřivit, zakřivit, pokřivit

verkrüppeln = zchromnout, stávat se mrzákem, zmrzačit, mrzačit, zakrnět, zakrňovat

verkuppeln = spojit, sepnout, spřáhnout, zavléci (ženu), spínat (mechanicky), spojovat, dát dohromady, zavléct (ženu)


Next: verkümmern; verkünden; verkündend    Versicherungsschein; Versickerung; versiegeln