Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad verkommen; verkoppeln; verkörpert do češtiny


verkommen = zpustlý (člověk), sešlý, zubožený, chátrat, zchátrat, pustnout, zpustnout, upadat, chřadnout, scházet, sejít, upadnout

verkoppeln = sdružit, zapojit, scelit, spřáhnout, spojovat, propojovat, vázat (vzájemně), vzájemně vázat, sdružovat

verkörpert = ztělesňuje, ztělesňoval, ztělesněn, představuje, představoval, zosobní, zosobnil, zusobňuje, zosobňoval, zosobněn, představovaný, ztělesněný


Next: verkraften; verkraftet; verkrusten    Verseuchung; Versicherer; versichern