Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad unlängst; unleugbar; unlösbar do češtiny


unlängst = před nedávnem, onehdy, minule, tuhle, přednedávnem, nedávný

unleugbar = nesporný, zřejmý, axiomatický, neoddiskutovatelný, nepopíratelný

unlösbar = neoddělitelný, nerozborný, nerozebíratelný (spoj), nerozlučitelný, nerozlučný, nerozřešitelný, neřešitelný, nerozluštitelný, bez řešení, nerozpustný


Next: Unlösbarkeit; unlöslich; Unmensch    überhöht; überkocht; überkommen