Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad unken; unklar; Unkosten do češtiny


unken = skřehotat, fňukat, sýčkovat, skuhrat, vidět všechno v černých barvách, pesimisticky mluvit

unklar = nezřetelný, zkalený, zastřený, nesrozumitelný, nejistý, nevyjasněný, matný, temný, nepřipravený k provozu, nejasno

e Unkosten = náklady (navíc), mimořádné náklady, režijní náklady, režijní výdaje, režie, útraty, výdaje, výlohy, útrata, výdaj


Next: unlängst; unleugbar; unlösbar    überholt; Überholung; überhöhen