Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad unifizieren; unifiziert; Unke do češtiny


unifizieren = sjednotit, sloučit, slučovat, spojit, spojovat

unifiziert = unifikován, unifikuje, unifikujte, sjednocený, unifikovaný, sloučený

e Unke = škarohlíd, mrzout, kuňka ohnivá, sýček, pesimista, kuňka


Next: unken; unklar; Unkosten    überheizen; überholen; Überholen