Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ungezählt; ungezogen; Ungezogenheit do češtiny


ungezählt = nespočetný, nesčetný, nepočítaný, nespočítaný, nečítaný

ungezogen = nezvedený, uličnický, darebácký, nezbedný, nezdvořilý, převlečen, převlekl, netažený, neslušný

e Ungezogenheit = nezdvořilost, neslušnost, uličnictví, neukázněnost, nezvedenost


Next: ungezügelt; unglaublich; ungläubig    übergießen; übergoldet; übergossen