Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ungenügend; ungeordnet; ungerade do češtiny


ungenügend = neuspokojivý, nepostačující, nedostatečný, nedostačitelný, nedostačující, nedostatečně (škol.), nedostatečná

ungeordnet = neurovnaný, v nepořádku, neupravený, neorientovaný, nespořádaný, nesrovnalý

ungerade = křivý, nerovný, nepřímý, nepravidelný, neupřímný, lichá


Next: ungereimt; ungesäumt; ungeschickt    Übergabe; übergaben; Übergabestelle