Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad überfließen; überflossen; Überfluss do češtiny


überfließen = přetéct, přetékat, oplývat, překypovat, zalít, zaplavit, rozlít se

überflossen = zaplavil, zatopen, zatopil, rozlil se, rozlit

r Überfluss = nadbytek, hojnost, blahobyt, bohatství, přebytečnost, redundance, jalový splav


Next: überfluten; überflutet; überflutete    verbrannt; Verbrauch; verbrauchen