Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad tupfen; Tupfen; turbulent do češtiny


tupfen = lehce se dotknout, stříkat, postříkat, kropit, pokropit, tečkovat, potečkovat, dotknout se

r Tupfen = tečka, puntík, bod, puncování, skvrnka

turbulent = vířivý, nepokojný, bouřlivý, prudký, povykující


Next: Turf; Turm; Turnus    ungeteilt; Ungetüm; ungewaschen