Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad trübe; Trübsal; trübselig do češtiny


trübe = pošmourný, zamlžený, zamračený, pochmurný, zasmušilý, smutný (čas)

e Trübsal = zármutek, trampota, tíseň, útrapa, bída, soužení, strast, svízel, trud

trübselig = sklíčený, žalostný, zkormoucený, zasmušilý, smutný


Next: Trübsinn; trübsinnig; Trübung    ungehobelt; ungelöst; Ungemach