Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad taxiert; Taxierung; täfeln do češtiny


taxiert = ocenil, oceněn, vyměřil taxu, odhaduje, oceňuje, oceněný, odhadnutý

e Taxierung = odhadnutí, odhad, výpočet ceny, odhad ceny, odhad hodnoty // ceny, odhad hodnoty, odhad ceny, stanovení ceny, taxace, ocenění odhad

täfeln = obkládat dřevem, vykládat dřevem, táflovat, panelovat, parketovat, deštit, pažit


Next: Täfelung; täglich; tändeln    tuschen; tüchtig; Tüchtigkeit