Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad tauschen; Taxe; taxieren do češtiny


tauschen = vyměnit, směnit, zaměnit, změnit, handlovat, směňovat, zaměňovat

e Taxe = stanovená cena, úředně stanovená cena, odhad, ocenění, taxa, sazba, taxi, taxík, autotaxi, autodrožka

taxieren = odhadnout, oceňovat, taxovat, vyměřit taxu, ocenit, vyměřit poplatek, úředně stanoven, odhadovat, stanovit poplatek


Next: taxiert; Taxierung; täfeln    Turf; Turm; Turnus