Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad stillgestanden; Stilllegung; Stillstand do češtiny


stillgestanden = zastavil se, byl v klidu, stál, nepracoval, pozor

e Stilllegung = pozastavení, likvidace, stavení (zastavení), ukončení (práce v podniku), postupné zastavování, postupné uzavírání, vyřazení, odstavení, uzavření, zastavení, odstavení provozu, opuštění

r Stillstand = zastavení, klid, klidový stav, stání, nečinnost (stroje), prostoj, zástava, váznutí obchodu, zastavení, odstávka, zastavení provozu, doba stání


Next: Stillstandzeit; stillstehen; stillstehend    Technik; Technikum; Techtelmechtel