Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad stiften; Stifter; Stiftung do češtiny


stiften = založit, založit (co), zřídit, zřizovat, ustavit, věnovat, darovat, sjednat, způsobit, způsobovat, strojit, nastrojit

r Stifter = původce (čeho), strůjce, podněcovatel, zřizovatel nadace, zřizovatel, donátor, kolíky, původce, zakladatel nadace, dárce

e Stiftung = nadace, založení, zřízení, sjednání, zakládání, zřízení (čeho), zbudování, fond, fundace, nadání, nadace založení


Next: still; stillen; stillgelegt    Tätigkeitsgebiet; täuschen; täuschend