Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad sporadisch; Sporen; Sporn do češtiny


sporadisch = sporadicky, ojedinělý, ojediněle, řídký, porůznu

e Sporen = výtrusy, ostruhy, pobídky, podněty, ostruha

r Sporn = ostruha, pobídka, krátký výkon, přistávací ocasní lyže, ostruha (letadla), ostroh, rydlo, výhon, ostruhy bažanta, cejn siný


Next: Spot; Spott; spottbillig    stiften; Stifter; Stiftung