Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad sekundär; selbst; Selbststeuerung do češtiny


sekundär = druhotný, podřadný, podružný, přídavný, druhořadý, vedlejší, druhého stupně, druhý, menšího významu, odvozený, podřízený, pomocný

selbst = sama, samo, ani, i (vytýkací), dokonce i, sami, samé, samotný, samostatně, právě, dokonce

e Selbststeuerung = samočinná regulace, automatické zařízení, automatické řízení, automatická regulace, samočinné řízení, vlastní řízení, samoregulace, autoregulace


Next: selbstverständlich; Selektion; selig    spöttisch; Sprache; sprechen