Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad schmollen; schmuck; schmuddeln do češtiny


schmollen = durdit se, rozdurdit se, hněvat se, pohněvat se, trucovat, usmívat se, zubit se

schmuck = hezký, pěkný, pohledný, půvabný, něžný, jemný, pěkně

schmuddeln = umazat, šmudlat, ušmudlat, ušpinit, špinit


Next: schmuddelten; Schmutzfänger; Schmutzfink    selbstverständlich; Selektion; selig