Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad schmähen; Schmähung; schmälern do češtiny


schmähen = zlepšovat, hanět, potupit, hanit, hanobit, tupit, nactiutrhat, plísnit (4.p., koho), pohanět, ponižovat, ponížit, potupovat

e Schmähung = potupa, nadávka, pohana, hanění, tupení, ostouzení, potupení, spílání

schmälern = úžit, zmenšovat, omezovat, redukovat, snižovat, zkracovat, omezit, ubírat (4. p.), krátit, snížit, zkrátit, zmenšit


Next: Schmälerung; schmeichelhaft; schmeichlerisch    sehr; Sehweite; Seigerförderung