Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad schmachten; schmal; Schmalspurbahn do češtiny


schmachten = trpět, úpět, chřadnout, prahnout, toužit

schmal = štíhlý, hubený, skrovný, malý, chatrný, zhuštěný, úzce, skrovně

e Schmalspurbahn = úzkorozchodná dráha, úzkokolejná dráha, úzkokolejná trať, úzkorozchodná trať, úzkorozchodná železnice, polní drážka


Next: schmähen; Schmähung; schmälern    segnen; sehen; Sehne