Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad sausen; Saustall; säen do češtiny


sausen = svištět, šumět, hučet, pádit, uhánět, pelášit, rychle se pohybovat, řítit se

r Saustall = svinčík, nečistý byt, chlívek, prasečí chlívek, chlív, prasečník

säen = sít, nasít, zasévat, rozsévat, set


Next: Säge; sägen; Sättigung    schmerzhaft; schmerzlich; schmerzlindernd