Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad satzungsgemäß; sauber; sauberreinigen do češtiny


satzungsgemäß = podle stanov, přiměřený sazbám, přiměřeně sazbám, dle stanov, statutární, předpisový

sauber = čistotný, řádný, pořádný, švarný, hladký, povedený, vypečený, čistě, pořádně, čistá, čisté

sauberreinigen = pečlivě čistit, pečlivě očistit, řádně vyčistit, řádně očistit, řádně čistit


Next: sauer; Sauertopf; Sauganlage    Schmälerung; schmeichelhaft; schmeichlerisch