Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad satt; Sattel; Sattelkupplung do češtiny


satt = nasycený, nabažený, samolibý, syt, dosyta, do sytosti, dost, sytě, bez vůle (uložení)

r Sattel = horské sedlo (silnice), průsmyk, antiklinála, kovadlo, pražec (u houslí), kobylka (u houslí), sedadlo, dolní část, podvlak, prohlubenina, proluka, podélné saně

e Sattelkupplung = točnice, točnice tahače návěsu, návěsová točnice, sedlová spojka pro připojení návěsu, spřáhlo


Next: sattsam; saturiert; saturierten    Schlüsselstellung; Schlüsselwort; Schmach