Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad sanieren; Sanierung; Sanitäter do češtiny


sanieren = zlepšovat, sanovat, asanovat, zlepšit vztah, napravit (podnik), zlepšit stav, rekonstruovat, ozdravovat (4. p.), ozdravit, vyhojit

e Sanierung = sanování, asanace, zlepšení, ozdravení, náprava (podniku), rekonstrukce, oprava, ozdravění, uzdravení, vyhojení

r Sanitäter = sanitář, ošetřovatel nemocných, ošetřovatel, saniťák, zdravotníci, sanitáři, ošetřovatelé


Next: Sanitätswagen; Sanktion; Satellit    Schlusszeichen; schlüpfen; Schlüpfer