Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad reversieren; revidieren; revidiert do češtiny


reversieren = obracet chod, reverzace, reverzování, obracení chodu, obrátit (chod, pohon), obracet

revidieren = revidovat, zrevidovat, přezkoumávat správnost, změnit názor, prohlédnout, prohlížet, přehlížet, revidovat rozhodnutí

revidiert = revidován, revidoval, revidujte, zkoumá, zkoumal, zkoumán, přezkoušený, přezkoumává, přezkoumával, přezkoumáván, zreviduje, zrevidoval


Next: Revier; Revision; Revisionen    Schalltrichter; Schaltanlage; Schaltbild