Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad restringieren; Restzahlung; Resümee do češtiny


restringieren = omezit počet, omezit, snížit, obmezit, snižovat, stáhnout, zmenšit, zmenšovat, ztenčit, ztenčovat

e Restzahlung = doplatek, zaplacení poslední částky, nedoplatek, zůstatek, zbývající platba

s Resümee = stručný obsah, resumé, souhrn, přehled, přesnost, stručné shrnutí


Next: Retarder; Retribution; retten    schadhaft; schadlos; schaffen