Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad reproduzieren; requirieren; Requisition do češtiny


reproduzieren = obnovit, obnovovat, rozmnožovat, padělat, přemalovat (4. p.), podat znova

requirieren = zabavit, brát, požadovat, vyhledávat, žádat

e Requisition = zabavení (pro voj.účely), vymáhání, zabrání, požadování, zabírání


Next: Reserve; Reserveteil; reservieren    Saugpumpe; Saugrohr; Saum