Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad rekonstruiert; Rekonstruktion; rekrutieren do češtiny


rekonstruiert = obnoven, rekonstruován, přestavěn, přestavuje, rekonstruovaný

e Rekonstruktion = přestavba, obnova, předělávka, přeměna, znovuzřízení

rekrutieren = odvádět na vojnu, konat odvody, rekrutovat, brát, získávat pracovníky


Next: Rekurs; Relation; relativ    Sammlung; samt; samtweich