Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad quick; quietschen; Quirl do češtiny


quick = svěží, živý, mrštný, bystrý, hbitý

quietschen = skřípět, vrzat, kvíkat, kvičet, pištět, pískat

r Quirl = kverlačka, šlehací metla, šlehač, míchadlo, přeslen, rotor, stroj na hnětení hlíny s vodou, rozplavovací mísidlo, neposeda


Next: quirlen; quittieren; quittiert    Resolution; Resonanz; Respekt