Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad quengelig; quenglig; quer do češtiny


quengelig = trapičský, fňukavý, kuňkavý, nevrlý, rozmrzelý

quenglig = trapičský, fňukavý, kňukavý, nevrlý, rozmrzelý

quer = příčný, šikmý, zkřížený, transverzální, čelní (posuv), napříč, příčně, přespříč, šikmo, šejdrem, pokos, na šířku


Next: Querbalken; Querschnitt; Querschwingung    Reserve; Reserveteil; reservieren