Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad quarkig; Quartett; Quartier do češtiny


quarkig = tvarohovitý, plný tvarohu, špinavý, zamazaný, malicherný, nepatrný

s Quartett = kvarteto (hud.), hudební kvartet, skladba pro čtyři nástroje (hud.), skladba pro čtyři hlasy (hud.), hra na čtyři nástroje (hud.), zpěv čtyř zpěváků (hud.), soubor čtyř hráčů (hud.), soubor čtyř zpěváků (hud.), čtyřbitová slabika

s Quartier = obydlí, příbytek, kvartýr, ubytování, nocleh, zadní dílec, obytný útvar, čtvrtka, městská čtvrť, ubikace, čtvrtcihla


Next: Quarzlampe; quasi; Quast    Rentenablösung; Rentenfonds; reorganisieren